Restaurant efter ombygning

Indretning, paneler, gulve og øvrige træarbejder er udført af ab3